Belépési tájékoztató

A jelentkezési lap kitöltését követően a vezetőségi ülésen pár perces bemutatkozást kérünk reménybeli új tagjainktól.
A belépési kérelmeket a csoportvezetőség bírálja el majd az évi rendes közgyűlésen lesz jóváhagyva.

Az Egyesület non-profit szervezet, kiadásait a tagsági díjakból és rendezvényei esetleges tiszta jövedelméből fedezi.
Évi tagsági díj :

$50 a rendes tagoknak
$30 a pártoló tagoknak
$20 a nyugdíjasoknak
$5 a munkanélkülieknek, újkanadás mérnököknek és új mérnök diplomásoknak
Örökös tagjaink tagdíjmentességet élveznek