HÍREK


2008 április 26 - Torontoi csoport vezetőségi választások:


A vezetőség választása évek óta postai titkos szavazással történik mind a csoportok, mind az országos Igazgató Tanács pozicióira, mert ezt itéljük a legdemokratikusabb módszernek. Így azok szavazata is eljut a közgyűlésre akik távol laknak, vagy más ok, elfoglaltság akadályozza őket a személyes részvételben. A beérkezett szavazó boritékokat egy három tagú bizottság a helyszinen bontotta fel, összegezte és az eredményt kihirdette a közgyűlés tagjainak: A Torontói Csoport új vezetősége: Elnök: Stadler Timea - Alelnök: Tausz Gyula -Titkár: Vinczer Ferenc - Pénztáros: Tausz Zsuzsa - Előző elnök: Tulcsik István Jelölő Bizottság : Diósady Levente, Jagodits Ferenc, Lipovics László Jegyző: László Éva - Háznagy: Vinczer Ferenc A vezetőség mellett muködő tanácsadó testületbe az új vezetőség az első gyűlésén május 6-án az alábbi tagokat jelölte: Szőlősi, László, Nagy Hedvig, Molnár Tibor, Corneliu Chisu, Márton Tibor, Ürmös Antal, Udvardy Ottó, Diósady Levente, Baksh-Nagy Éva, Kocsis Attila

Az országos egyesület közgyűlése


Az országos egyesület közgyűlésén a Montreáli Csoport is képviseltette magát. A közgyűlés hasonló napirend szerint tárgyalta meg az elmúlt év esemenyéit, majd a beérkezett titkos szavazatok értékelése alapján a közgyűlés elfogadta az Igazgató Tanács új tagjait: Elnök: Fogarasi István (T) - Alelnök: Stadler Timea (T), Roy Marika (M) - Titkár: Farkas Attila (M) - Pénztáros: Tausz Zsuzsa (T) - Elozo elnök: Csukly Andor (M)
A közgyűlések szünetében a jelenlevő tagok kellemesen elbeszélgettek és élvezték a finom falatokat és italokat, amit a Torontói Csoport hagyományos vendéglátásának köszönhettünk.

* * * * *


Az ENGINEERING DIMENSIONS - PEO kéthavi folyóiratában megjelent egy cikk Corneliu Chisu tagtársunk Avganisztáni kiküldetésérol. A cikk címe: "A SOLDIERS' LIFE IN KANDAHAR". A teljes cikk itt olvasható: http://www.peo.on.ca/DIMENSIONS/marapr2008/Profile.pdf

Bethlendy György M. Eng. P. Eng.
A New York Academy of Sciences tagja

Örömmel adjuk közre a hírt: Bethlendy György tagtársunk megkapta Gyémánt Oklevelét. A közleményben megjelent életrajzát itt közöljük:

1919.-ben született Bánffyhunyadon. Gépészmérnöki oklevelét 1947.-ben szerezte meg, száma:1252
Az autóiparban és a gépiparban való rövid tevékenység után, a Földművelésügyi Minisztérium Kutatási és fejlesztési Főosztályán, mint főmérnök, ill. a Mezőgazdasági Gépkisérleti Intézetnél, mint tudományos osztályvezető és időnként mint megbízott h. Igazgató dolgozott.
1956.-ban elhagyta az országot és Kanadában telepedett le, ahol hét évig mint gyártmányfejlesztő mérnök dolgozott, erdőgazdasági és földmozgató gépek fejlesztésével foglalkozott.
1964.-tol a General Electric Atomerőmű osztályán - egy atommérnöki tanfolyam elvégzésével párhuzamosan - az atomreaktor távvezérlésű üzemanyag adagoló berendezés kifejlesztésében vett részt.
1966.-tól 1983.-ig az Atomic Energy of Canada Sheridan Park (Mississauga, Ontario) részlegénél dolgozott külömböző beosztásokban. Két évet töltött Argentinában (Buenos Aires), mint létesítmény főmérnök, a Cordobai Atomeromű tervezésével és kivitelezésével kapcsolatban.
1971.-ben, atommérnöki képesítést nyert (mesteri szinten) a Torontói Egyetemen. A 247 oldalas disszertációjában, Északamerikában először foglata össze az atomeromű-ipar környezeti hatásait. A tanulmány kivonatosan megjelent New York egyik legtekintélyesebb természetvédelmi folyóiratában (Environmental Letters).
1972.-ben tagja lett a New York Academy of Science-nek.
Több magyar és angol műszaki könyv és tanulmány, tervezési kézikönyv (design manual) szerzoje, ill. társszerzoje. Számos műszaki egyesület tagja: Professional Engineers Ontario (felvételi bizottság tagja); American Society of Mechanical Engineers; American Nuclear Society (szabványosítási bizottság tagja). Rövid életrajza megjelent az AMERICAN MEN AND WOMEN OF SCIENCE 1. kiadás 6. kötetében.
Mint a Kanadai Magyar Mérnök Egyesület volt elnöke, 1988-ban megírta az egyesület 35 éves történetét. A Magyar Helikon Társaság, kétnyelvű 50 éves történetének társszerzője és főszerkesztője.

Torontói csoport piknik


Augusztus 11.-én, az új és a régi tulajdonosok hozzájárulásával ismét megrendezheti a csoport a szokásos piknikjét a Medgyessy nyaralóban. Ez a rendezvény 18 éves múltra tekint vissza, és ahogy az új tulajdonos megjegyezte: “We would never want to interrupt such a great tradition for such a wonderful group of people. I have been to a few myself and it is a great crowd.
A menü, természetesen, mint máskor, most is bográcsban fozött gulyásleves és túrós tészta szalonna-pörcökkel lesz. Kérünk mindenkit, hogy jelentse be részvételét a Honlapon, vagy telefonon. Akinek szüksége lenne útleírásra, jelentkezzen fvinczer@rogers.com, vagy tel.: 416 497 4280

Bon Echo közös piknik

július 13/14/15: A Bon Echo parkban már nem volt hely, de a parktól öt percre van egy magán camping, ahol július 14,15-re van még hely. Megnézheted a www.bonechofamilycampground.com honlapon.
A tervezett programokból: séta a tóparton, több bejárható ösvény (az egyik a sziklák tetején), sétahajó a sziklarajozokhoz ($6.50 személyenként), kenu-kajak bérlési lehetőség. Gyerekeknek több program lehetőség van (részletek a honlapon)
Azoknak akik nem akarnak sátorozni a parktól 15 percre levő Pine Grove Motelt ajánlanám. A szobák nagyon tiszták. Hivja Larry Pealow-ot a 613-336-2522 számon. Árai: egy személy: $49+adó, két személy $59+adó. Van két nem-dohanyzó szobája is. E-mail: pinegrovemotelnorthbrook@hotmail.com
Jelentekzés a sátorozasra: timeakinga@hotmail.com

Országos Beszámoló Közgyűlés

Az Áprilisi Hirmondóban közöltük, hogy június 16-án a Kanadai Magyar Mérnök Egyesület, Országos Beszámoló Közgyűlést tart Montrealban- az ottani Magyarházban. (Foyer) 2580 Rue St.Jacques.
Jelentkezési sorrendben, egy csoportos utazást tervezünk: indulás június 16-án reggel 9-kor, vissza jövetel vasárnap június 17-én délelőtt.
A montreali csoport megvendégeli és megpróbálja elszállásolni a torontoi Tagokat. Kérem tagtársaimat, hogy résztvételi szándékukat, legkésőbb június 10-ig jelentsék. Telefon:(519) 539-4656. Drotposta: aurmos@rogers.com.

Ürmös Antal P.Eng.
Előző országos elnök.
A meghívó és a napirendi pontok itt talaható: napirendi pontok

Közlemény

Azoknak az újonnan érkezett mérnököknek, akik érvényes kanadai felmérés szerint megfelelő tanulmányi szinttel rendelkeznek, Kanadában való letelepedésük dátumától számitva hat hónapig ingyenes lehet az Ontárioban működő hivatásos mérnökök egyesületébe való beiratkozásuk, hivatásos mérnökké válásuk érdekében. Bővebb információért magyarul irhatnak a toma_zsuzsa@yahoo.ca cimre.

Elhunyt Horváth János (1923-2006)

Horváth János okleveles épitész/statikus mérnökre emlékezünk, akit Montrealban, Torontoban és Calgary-ban is sokan ismertek, együtt dolgoztak vele és nagyra becsültek kollégái, barátai és a magyar közösség. Mérnöki diplomáját Münchenben szerezte meg 1946-ban. Mérnöki pályafutását Franciaországban kezdte, ahonnan 1951-ben telepedett át Montreálba, ahol megalapitotta saját cégét és mint társtulajdonos dolgozott tervezö és kivitelezési munkákon, mint például a montreali katolikus templom tervezése és felépitése, lakóházak épitése, az 1967-es EXPO konstrukciója stb. 1956 öszén felesége, Margitka unszolására, elhivta néhány Magyar mérnök kollegáját lakásukra azzal a céllal, hogy a mérnökök és technikusok egy szervezetet alakitsanak a magyarországi menekültek segitésére, támogatására és elhelyezésére. Valamennyi jelen levö lelkesen támogatta a gondolatot és még azon öszön megalakult a montreali mérnök csoport, mely 1958 októberében kapta meg a kanadai kormány által jóváhagyott Alapitó Okmányt. Horváth János társ-alapitó tagja volt a Kanadai Magyar Mérnök Egyesületnek a már elhunyt Harisay Vinóval, Pap Gáborral, Tekker Józseffel és Fekete Györggyel együtt. Horváth János lelkes és szorgalmas munkával épitette az Egyesületet, majd Csoport és Országos Elnöki tisztségekben vezette és irányitotta annak munkáját, fejlesztését kiszélesitését. A mérnök egyesületi munkája mellett jutott ereje és ideje más funkciók betöltésére is, mint például a Montreali Magyar Bizottság több éves vezetésére. !980-ban családjával együtt elköltözött Calgary-ba, ahol folytatta mérnöki munkásságát, mint önálló vállalkozó és ott is résztvett a Mérnök Egyesület munkájában. Sajnos ritkán láttuk ezután köreinkben, de valamennyien, akik ismertük, fájó szivvel búcsúzunk Töle és emlékét megörizzük.
Nyugodjék békében!
Csukly Andor, Ing. Országos Elnök

Dr. Halász János Magyar Könyvtár

A Kanadai Magyar Kultúrközpontban működő könyvtár átszervezés alatt áll. A könyvtárban több tízezer könyv van, nagyon sok feldolgozatlan és helyszűke miatt nagy részét el kell távolítani. A megsemmísítésre vagy nagyon olcsón kiárusításra szánt könyvek között sok angol, német nyelvű szakkönyv és tudományos mű is szerepel. Bővebb információ a könyvtár honlapján: groups.msn.com/MagyarKonyvtar .

Gratulálunk dr. Kókai Tibor tagtársunknak

A Cement Association of Canada kiadásában 2006 januárjában megjelent "Concrete Design Handbook". A kilencedik fejezetet, amelyik az alapozással foglalkozik, Tibor írta. Részletesebb ismertetést a könyvről itt találunk.

Felavatták a magyar menekültek emlékművét Ottawában

Amint az egyik korrábbi hírekben olvashatjuk, egy "56-os emlékmű" felállítására kért a szervező bizottság adományokat. Egyesületünk is hozzájarult $1000-al. Elkészült az emlékmű, de amint az Ottawa Citizen újságban megjelent cikkben olvashatjuk, nem mindenkinek tetszik a felirata, ami angolul igy hanzik: Szabadon forditva: "Legyen ez az emlékmű örök jelképe a magyar menekültek halájánk, akik a magyarországi forradalom után menekültek el, és Kanadában kaptak lehetőséget új életet kezdeni." Vagyis nincs emlitve, hogy a menekültek 1956-ban a kommuninizmus ellen harcoltak és forradalmukat a szovjet hadsereg verte le.

A kanadai parlament megemlékezett az 1956-os Forradalomról

Telegdi András magyar származású kanadai képviselő 2006. június 21.-én benyújtotta a Bevándorlásügyi Bizottság javaslatát, hogy Kanada fejezze ki jókivánságait a magyar népnek a forradalom 50. évfordulója alkalmaból. A javaslatot a Parlament egyhangulag elfogadta. A beadvány olvasható az alábbi honlapon: cmte.parl.gc.ca

Már épül a csángómagyarok közösségi háza

A moldvai csángómagyrok honlapján, a www.csango.ro, egy képekkel illusztrált cikk látható a Lábniki Gyerekek Háza épitkezésről. Egyesületünk US$2,300+-t utalt át júniusban a számlájukra erre a célra, aminek kézhezvételét annak idején nagy köszönettel nyugtáztak.

Elhunyt Dénesi Ferenc tagtársunk

Sajnálattal és szomorúan vettük tudomásul, hogy egyesületünk régi, oszlopos tagja, és egyben a torontoi csoport legutóbbi vezetőségének tagja -pénztárosa- Dénesi Ferenc, ma Június 29-én du. 13.30-kor hosszú betegség után, elhunyt.

A temetés szerdán lesz a Szt. Erzsébet templomban de. 11,00 órakor, a Halottasház látogatás( Funeral Home) pedig kedden lesz a Turner & Porter halottasházban- 2180 Hurontario St. Mississauga - Július 4-én du. 14.00-16.00 óra között, valamint este 18.00 - 21.00 órák között.

Isten Veled Firincke!

Death Announcement in the Torono Star:
DENESI, Frank (Ferenc)  Peacefully at the Trillium Health Centre - Mississauga after a lengthy illness on Thursday June 29, 2006, in his 75th year. Beloved husband of Eva. Dear father of Judi and Peter and his wife Sharon. Loved grandfather of Amanda, Markus, Alex and Jonathon. Friends may call at the Turner & Porter ''Peel'' Chapel, 2180 Hurontario St. Mississauga (Hwy. 10, N. of QEW) on Tuesday 2-4 and 6-9 p.m. Funeral Mass will be held Wednesday July 5, 2006 at 11 o'clock in St. Elizabeth of Hungary Church, 432 Sheppard Ave. East, Toronto. Cremation. Contributions to the Lung Association would be appreciated.

A KMME Torontói csoport új vezetősége

A torontói csoport 2006. június 24.-én tartott tisztújító közgyűlésén megválasztott új vezetősége:

Választmányi tagok: Lipovics László, Bendea János, Tomes Krisztina, Német Attila, Molnár Tibor, Gödri Krisztal, Szőlősi László, Baks Nagy Éva, Bozóki Barna, Diósady Levente, Homonnay Borbála, Jagodits Ferenc, Simkó Mihály és Ürmös Antal.

Jelölö bizottság a következő választásra: Jagodits Ferenc, Lipovics László és Udvardy Ottó.

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság

Ürmös Toni tagtársunk jóvoltából megkaptuk az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 2006. júniusi hirlevelét. Itt olvasható.

56-os emlékmű felállítása Ottawában

Az 1956-os magyar forradalom a XX. század egyik legkiemelkedőbb eseménye volt. Az ötvenedik évfordulója ennek a forradalomnak egy jelentős mérföldköve mindannyiunknak, akik szétszórtan élünk a világban. Kanadában ennek az évfordulónak kell egy maradandó, szép emléket állítani, amit más országokban hozzánk hasonlóan tesznek honfitársaink.

A mi fővárosunkban az emlékművekért felelős és azokat engedélyező National Capital Commission jóváhagyta a kérelmünket egy, az 56-os forradalmunk 50 éves évfordulóját képviselő emlékmű felállítására. A feltétel az, hogy ezt a Kanadában élő őszmagyarságnak kell támogatnia és a költségeket közadakozásból fedezni. Ez tehát egy országos kezdeményezés és független a helyi megemlékezésektől és ünnepségektől. A pénzbeli támogatásért két alapítvány fog adómentesítő nyugtát kiküldeni. A csekken kérjük megjelölni, hogy az adott összeg az „56-os monument” támogatása. Az emlékmű egy 3 méter körüli gránit tömbből áll. Egyik felületén fényesre csiszolva egy bevésett megemlékező szöveg fog állni angol és francia nyelven, ami a Kanadától kapott segítségért fejezi ki hálánkat. A szöveget a benyújtott javaslatok közül a Commission fogja kiválasztani.

Jelenleg a legalapvetőbb költség felbecsülése 30.000 dollárra tehető. Kaptunk figyelmeztetést, hogy a National Capital Commission-nak vannak landscaping szabványaik, amit nekünk követni kell. Sajnos ez is egy bizonytalan kiadást jelent majd. Kérünk minden Kanadában élő honfitársunkat, hogy képességeik szerint támogassák ezt a kezdeményezésünket.

Hálás tisztelettel:
Dr.Németh Nándor, az 56-os emlékmű bizottság elnöke.
Polgár József, a Kanadai-Magyar Szabadságharcos Szövetség ügyvivö elnöke
Rákóczi Foundation Inc. - 80 Carlton St. Toronto ON, MSB 1L6.
Canada-Hungary Educational Foundation - 21 McLeod St.Ottawa ON K2P 0Z4.

[Hadak Útján - 2006. május-június]

Magyar Mérnök Bál Torontóban

Száz tag és vendégeik vettek részt a 2005. május 6.-án a "Blue Danube Ballroom"-ban megrendezett bálon. Ez volt a 25.ik graduation bál, annak ellenére hogy nem neveztük Eötvös Lóránd Graduation Bál-nak. Minden előzetes toborzás nélkül hat egyetemet végzett magyar származású fiatal jelezte, hogy részt akar venni és igényli az egyesület dísz oklevelét. Mint mindig, a jelenlévők most is jól érezték magukat, és az egyesület elkönyvelheti hogy az idei bál is erkölcsi és anyagi siker volt. A bálon „adományokat” gyűjtöttünk a Rákóczi Alapítvány Mozgó Tábor javára. Néhány kép a bálról.

Az 1956-os forradalomra emlékeztek Ottawában

Az 1956-os forradalom 50. évfordulóját és a magyar emigránsok befogadását méltató kanadai megemlékezések nyitórendezvényeként az ottawai magyar nagykövetség a Canada-Hungary Educational Foundation alapítvánnyal közös szervezésben ünnepélyes fogadást adott szerdán a kanadai parlament központi épületében.

A fogadáson beszédet mondott Peter Milliken és Nokl A. Kinsella, az alsóház, illetve a szenátus elnöke, valamint Robert Hage budapesti kanadai nagykövet és Tomaj Dénes ottawai magyar nagykövet. Az ünnepségen számos képviselő és szenátor vett részt, köztük a Magyar-Kanadai Baráti Társaság tagjai, valamint neves kulturális és közéleti személyiségek, illetve a helyi magyarság képviselői. Judy Young, a Canada-Hungary Educational Foundation elnöke az ünnepségen jelentette be hivatalosan az alapítvány megalakulását és beszámolt idei terveikről is - tájékoztatta az MTI-t csütörtökön az ottawai nagykövetség.
[Forrás: Híradó.hu]

Verespatak küzdelme a fennmaradásért

Egyesületünk is csatlakozott az MVSz Kanadai Tanácsának kezdeményezéséhez, amelyben tiltakozásunkat kivánjuk kifejezni a a kanadai Gabriel Resources cég aranybányászati módszere ellen Erdélyben. A cég felszín alatti bányászat helyett azt kívánja elérni, hogy óriási krátereket robbant a falu helyén, és abból ciánvegyülettel mossa ki az aranyat. A terv ellen széleskörü tiltakozási mozgalom alakult ki. Az Interneten a rosiamontana.org honlapján találunk információt a terv elleni küzdelemről.

A csángómagyarok az Interneten

A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének nagyszerüen szerkesztett honlapján olvashatjuk a legfrissebb híreket a csángókról, a cime www.csango.ro . Egyik hírükben az egyesültünk által nyújtott segitséget ismertetik. Honlapjukról eljuthatunk további érdekes lapokra: angolul a National Geographic amerikai folyóirat honlapján, a 2005 júniusi szám anyagából olvashatunk a csángóról és találunk sok szép képet, meghallgathatjuk sajátos zenéjüket; magyarul a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány honlapján, www.csango.hu találunk ismertetést történelmükről, kultúrájukról.

Kitüntetés Corneliu E. Chisu, P.Eng. tagtársunknak

Szívből gratulálunk Corneliu E. Chisu, P.Eng., tagtársunknak abból az alkalomból, hogy a Professional Engineers Ontario kiváló munkájáért való elismeréseként az Egyesület legmagasabb fokú elismerésével, az ‘Order of Honour’-al tüntette ki. A kitüntetést április 28.-án fogják átadni az Egyesület évi általános közgyűlésén.

A PEO hivatalos közlönyében megjelent cikk többek között a következőket tartalmazza: Corneliu E. Chisu, P. Eng, századost az Egyesület a Rend Tagjává iktatja be odaadó munkájáért, hogy jelentős szerepet játszott a hivatásban. Különösképpen, ünnepelve lesz azon munkájáért, hogy az Egyesület Scarborough Csoportjának - az Egyesület jelenleg legláthatóbb és legaktívabb csoportjának, - és egyben a hivatásának színvonalát is emelte a közösségben.

Corneliu E. Chisu 17 éve tagja a Scarborough Csoportnak, és azóta aktívan részt vesz annak munkájában. A Csoport vezetőségi tagjává vált 1989-ben. Két terminuson keresztül, mint elnök szolgált. Vezető szerepe volt a Csoport felélénkítésében a vezetése és kezdeményezése alatt álló oktatási tevékenységeknek, mint pl. helyi tudomány és karrier kiállítások és a Nemzeti Mérnöki Hét tevékenységeinek megszervezésében. Egyben ő tovább vitte a hivatás jelentőségét és szerepét illető üzenetet a középiskolákban és az egyetemeken is.

Választások Magyarországon

Az április 9-i országgyűlési választásokról a valasztas.hu honlapon lehet információt találni. A "letölthető nyomtatványok"-ra kattintva lehet a kitöltendő ívet megkapni. Csak az jogosult szavazni akinek van magyar útlevele és egy bejelentett lakása Magyarországon. A kitöltött ívet el kell juttatni a KÖZJEGYZŐI HIVATALBA, ahol a lakás be van jelentve. Csak akkor lehet a KÜLKÉPVISELETI helyeken szavazni, ha onnan visszaigazolják az adatokat. Kanadában csak Ottawában és Torontóban lehet szavazni, április 1-én.

Székely Nagygyűlés

A Székely-Magyar Kanadai Egyesület segitséget kér az 2006. március 15-én Székelyudvarhelyen megtartandó Székely Nagygyűlés kiadásainak fedezéséhez. Részletes információt találunk a honlapukon elérhető Felhivásban.

Valentin - Farsangi Buli

Jól sikerült 2006. február 11.-én az egyesület hagyományos Valentin -Farsangi bulija. Az alábbi képre kattiva láthatjuk a többi képet.


A Csángó Magyarokról

Egy pár rövid, de elgondoltatató történet:

Vajon egy dickensi novellába való történetek ezek? Nem, mindezek manapság, a Csángóföldön, Moldvában, messze távol Magyarországtól történtek. Kb. 60-70,000 magát magyarnak valló csángó család él ott és próbálja nyelvét, kultúráját ápolni, nem könnyű körülmények közt.

A legkorábbi magyar telepesek, egyes feljegyzések szerint, még a honfoglalás előtt Etelközből települtek erre a vidékre, majd több hullámban vagy ezer éven keresztül jöttek ill. menekültek magyarok a mai Csángóföldre. A Dévai Szt. Ferenc Alapítvány és a Moldvai Csángó Magyar Szövetség összefogásával jelenleg két magyar-nyelvű oktatási intézmény építése van beütemezve Csángóföldön. Mindezekre a fedezet főként adományokból jönne össze. Kérjük a KMME tagjait és barátait, hogy akinek csak módjában áll, ki-ki erejéhez mérten, próbáljon hozzájárulni, hogy a moldvai csángó magyarok új iskoláról való álma megvalósulhasson.

Az alábbi kép illusztrálja, hogy milyen körülmények között (egy istállóban) tanulják ma a csángó magyar fiatalok őseik nyelvét.


Foto: A Nők Lapja, 2005. május 18.

Részletesebb információ található a csángó magyarok honlapján: csango.hu

Aki tud segíteni bármilyen összeggel, kérjük, hogy az adományát sziveskedjen elküldeni a Kanadai Magyar Mérnök Egyesület torontói csoportja címére: 1703 Mattawa Ave., Mississauga, ON., L4X 1K5. Kérjük a csekket a KMME számára kiállítani és a csekken feltüntetni: ’csángó magyar alapítvány’.

Hilkene Lóránt


Magyarország túl az európai közösség küszöbén

Ezzel a címmel beszámoló hangzott el február másodkán a Magyar Köztársaság Nagykövete, ő excellenciája, Tomaj Dénes úr torontoi egyetemen működő Kanadai Magyar Kutató Intézet által megrendezett program keretén belül.

Megtudtuk, hogy Magyarország Európai Unióba való belépése óta a következő területeken alakultak ki a legnagyobb bonyodalmak:

Nagyvonalú változás állt be Magyarország technológiai szerkezetében, jelenleg a kereskedelmi kapcsolatok 50%-a szolgáltatásokhoz fűződik. A külföldi befektetés 53 billió eurora nőtt (65 billió USD), melynek kb. 4%-a kanadai eredetű. Magyarországon az egy főre jutó befektetés 5300 EUR, ami aránylag nagyobb, mint egyes környező országokban. ő excellenciája, Tomaj Dénes úr megjegyezte, hogy büszkék lehetünk erre. Főleg a már Magyarországon tartózkodó cégek befektetéseiről van szó. A vidékre összpontosító befektetőknek az utak és vasutak jelenléte nagyon fontos szerepet játszik.

Magyarország legfontosabb célkitűzései az Európai Unió keretén belül a következők:

Magyarország pártfogolja az unió további bővülését, ami a további államok belépését illeti.

Végezetül kérdések és válaszok hangzottak el, többek között Magyarország parlamenti képviseletéről az unió keretén belül. Jelenleg Magyarország jól van képviselve a parlamentben, a tagokat hat évre választották. Arra a kérdésre, hogy mi az unió nézete Törökország csatlakozásával kapcsolatban (egyházi tekintetben) azt a választ kaptuk, hogy Törökországnak magának kell elérnie a vallási egyensúlyt. Korrupcióval kapcsolatosan azt tudtuk meg, hogy miden társadalomban vannak gyenge egyének. Jó eredményre számítanak az esetleges jelenlegi polgári szolgáltatásban dolgozó alkalmazottak létszámának csökkentése nyomán. Felmerült az erdélyi magyarok által kért magyar állampolgárság engedélyezésének kérdése is. Mivel maga az állampolgárság területi összetartozást, bizonyos jogokat de úgyszintén kötelességeket is jelent az egyedüli megoldást jelenleg abban látják, hogy a határokon túli magyarok nemzeti vízumot használva állást keressenek Magyarországon. Szívesen vannak látva a hatóságoktól, maradhatnak.

Toma Zsuzsa